Hradec Králové ožije 21.4.2018 mezinárodním děním, kdy v samotném srdci města proběhne první ročník konference Humanity and War. A o čem je letošní ročník konference? Letos se budeme zabývat problémy dnešního světa a poskytne pragmatický pohled na věci kolem nás. Ve své hlavní podstatě se pokusí poodkrýt fakta tak, jak skutečně jsou a bez žádného mediálního překrucování za účelem vytváření čtenosti a senzací.

Ze světa a z médií jsou na nás sesílány hrozby, , kdy jiné kontinenty mají zájem obsadit Evropu a jak se stáváme ohroženým druhem. Varují nás před válečníky na prahu našich hranic a probouzí v nás strach z dalšího tažení vojsk toho strašného barbara Hannibala. Přitom Afrika se vyvíjí a je považována za mocný kontinent, který je bohatý nejen z hlediska nerostného bohatství. Moderní firmy tuto pokladnici však plení a bohatství vyvážejí pryč, bez obohacení samotných afrických země.

Odkaz na konferenci: www.humanityandwar.cz

Tento kontinent skrývá mnohá tajemství a některá nám odkryje doc. PeaDr. Hana Horáková, Ph.D., která je předsedkyní České asociace pro africká studia. Z toho vyplývá, že a o Africe toho ví opravdu hodně a je expertem ve svém oboru.. Její přednáška nás provede komplikovanou celistvosti africké kultury. Dnešní svět je však ovlivňován i jinými mechanizmy, než pouhým vývojem člověka. Jedná se především o peníze a známé ve všech sférách., Tento problém je v Africe velmi ožahavé téma a mnohdy peníze rozhodují o životech tisíců lidí. O ekonomickém rozměru zahraničních zásahů do občanských válek a jak lobby ovlivňuje dokonce politická rozhodování přednese zahraniční přednášející M.A. Kamil Klosek. Německý student Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Přednáška je plánována v anglickém jazyce.

Voják je nástroj k zabíjení, který nepřemýšlí a pobírá žold za každý skalp svého nepřítele. To je přesvědčení mnoha lidí dnešního moderního světa. Je tomu opravdu tak? Mnohé armády válčí a účastní se válečných konfliktů. Jak to funguje v elitní jednotce francouzské armády, tedy francouzské cizinecké legii nám povypráví se svou 15 letou zkušeností karvinský rodák Stanislav Gazdík. Ten o svém působení v legii také vydal knihu (15 let v legii) . Jeho přednáška Francouzská legie včera a dnes opět objasní mnohé nesrovnalosti.

I ve válce, ač se to zdá mnohdy nepravděpodobné, existují nějaká pravidla. Dodržují je ti, kteří ctí právo života a uznávají protivníka jako lidskou bytost. Pro válečné konflikty se jedná velmi důležitý aspekt. Mezinárodní humanitární právo, právo ozbrojených konfliktů a válečné právo zní takto:

“Legálním cílem ozbrojeného útoku se mohou stát pouze kombatanti (vojáci).
Civilní objekty a nekombatanti musejí být za všech okolností respektovániy. používat zbytečné násilí.”

Jaká to jsou pravidla, kdo dohlíží na dodržování těchto pravidel a skutečně jsou dodržována? Tyto velmi zapeklité otázky zodpoví jeden z nejpovolanějších a to, prezident Českého červeného kříže doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D..

Pokud víme jaká pravidla jsou, co se stane s těmi, co je porušili? oderní společnost má pro řešení soudy rozhodující o vině či nevině. Válečné zločiny jsou souzeny soudy válečnými, které tyto těžké otázky řeší a rozhodují o trestech . Přednášku na téma Válečné soudy povedet JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Doba se mění a mnohdy vojáci znepřátelených stran bojují v rovnoměrném boji muže proti muži. Prostředky vedení války se vyvíjejí a dnes často hovoříme o tzv. hybridních válkách. Tyto konfliktyJsou to jsouválky vedenéé za kombinací konvenčních a logicky nekonvenčních prostředků za použití nevojenských nástrojů. Psychologické operace, propaganda, kybernetické útoky, kriminální a teroristické aktivity a jiné. Tuto problematiku rozebere Mgr. Richard Stojar, Ph.D. z centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity Obrany v Brně.

Některé konflikty přetrvávají mnoho desítek let a stále nemají řešení. Jedním z nich je ten izraelsko-palestinský, jehož začátek se datuje přelomem 19. a 20. století. Problematika je to velmi rozsáhlá, ale stále aktuální a konference Humanity and War by postrádala smysl smysl, pokud bychom se nepokusili alespoň část tohoto konfliktu přiblížit veřejnosti. Přednášky se ujal publicista, fotograf a cestovatel Bc. Jiří Kalát, DiS..

 

Moderátorem celého dne bude Jakub Múčka, zakladatel Online encyklopedie migrace.

Přednášející byli vybráni s maximální pečlivostí, abychom připravili konferenci nabitou pravdivými a nezkreslenými informacemi. Konečný názor je pak ovšem na Vás.

Ke konferenci navíc dotváříme sadu článků. Tam jsou drobnější témata rozebírána a díky tomu je čtenáři umožněn komplexnější vhled problematiky.
Pokud máte již teď dotazy na naše účinkující, tak nám napište a my rádi Vaše dotazy předáme dál s cílem získat co nejvhodnější odpověď..