Všude jen samé násilí a války. Šílená brutalita ISIS pokračuje. Rusové napadají Ukrajinu. Mezi Palestinou a Izraelem probíhá ozbrojený konflikt. Měli bychom se kvůli tomu snad cítit provinile? Vlastně to není při pohledu na některé údaje potřeba. Války jednoduše začínají vycházet z módy. Zatímco světová populace je nejvyšší od samotných prvopočátků lidstva, úmrtí způsobená ozbrojenými konflikty jsou rok od roku nižší. Vypadá to, že žijeme v nejmírumilovnějším období lidské historie. Jak je to možné?

white flag

Ze všech rozporů, které právě probíhají Zdroj, není žádný považován za mezistátní incident. Jde většinou o války občanské nebo lokální konflikty. Přestože občanská válka je strašná a způsobuje obrovská utrpení, její dopad bývá zpravidla menší, než rozepře mezi jednotlivými státy nebo velmocemi. Když dvě země začnou válčit, tak jsou schopny mobilizovat mnohem větší množství jednotek, zajistit si přístup k veškerému bohatství státu a téměř k veškeré populaci. Proč jsme se tedy přesunuli od mezinárodních válek k těm civilním? Velký podíl na tom nese kolonializmus a studená válka. Po jejím konci byl hlavní konflikt umlčen.

Na druhou stranu rozpad komunistického diktátorství dal prostor starým napjatým vztahům, a zažehl novodobé plamínky záště mezi nově vzniklé svobodné země, které často vygradovaly v občanské nepokoje.

Nezbytně musíme poznamenat, že v roce 1945 téměř celá Afrika, většina Austrálie i části latinské Ameriky byly pod vládou kolonialistů. Změna nastala v roce 1990, kdy většina z nich, až na pár ostrovů, začala existovat jako nezávislé státy.

pic

 ppic2

Většina konfliktů, které probíhají, jsou nyní v místech, které před 60 lety spravovali kolonialisté, nebo Sovětský svaz. Naštěstí se věci začínají obracet k lepšímu. Do roku 1989 se běžně v občanských válkách vítězilo za pomoci vojenské síly, avšak dnes je tento druh vítězství raritou. Ukončení bojů prostřednictvím mírových jednání přesto vzrostl z 10 % na téměř 40 %.

A co okolní svět? Proč se země přestaly navzájem napadat?  Daly by se jmenovat 4 hlavní důvody:

1) Plynulý přechod od autokracie k demokracii Zdroj

Demokraticky zaměřené národy mezi sebou bojují v podstatě výjimečně. Ze všech válek v letech 1900–2000 tvořily naprosté minimum konflikty mezi státy s demokratickým uspořádáním.

2) Globalizace

Válka již není tak efektivní při dosahování ekonomických cílů jako kdysi. Dnes vládne trend v nakupování zdrojů na světovém trhu, a ne si je nárokovat za použití vojenské síly. Lidé jiných národností mají pro nás mnohem větší hodnotu živí, než mrtví, což je v dějinách lidstva poměrně nový koncept.

3) Záležitost minulého století

Dříve se bralo válčení jako nevyhnutelná záležitost, kterou bylo možné použít, když selhala diplomacie. Dnes máme pravidla a zákony, ustanovující akty agrese jako protizákonné a umožňují užití ozbrojených sil zpravidla pouze v sebeobraně. I Rada bezpečnosti a OSN může opravňovat jejich používání (UN security council) Zdroj. Dochází k jejich neustálému porušování, ale je mnohem těžší učinit tak bez potrestání ze strany opozice. Toto má na starosti Mezinárodní soudní dvůr v Haagu Zdroj.

4) Pevně stanovené hranice

Po druhé světové válce teritoriální konflikty ustaly, přičemž státy přislíbily přijetí mezinárodně stanovených hranic a respektování autonomie ostatních národů. Jedná se pouze o anomálii, nebo jsme na cestě k trvajícímu celosvětovému míru? Odpovědí si stále nemůžeme být jistí. Je potřeba nashromáždit více dat k porovnání.

pic3

Zatím nebyl dostatek času od konce druhé světové války, abychom mohli vyloučit možnost, že se válek nezbavíme. Pokud nevznikne konflikt velkého rozsahu v následujících 75 letech, můžeme si začít být jisti, že se lidské chování mění. Přináší to pro nás naději, že se skutečně ocitáme na konci všech válek.

A o tom bude pojednávat i naše konference HUMANITY & WAR.

 

Zdroje:
Book: Steven Pinker: The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined
https://ourworldindata.org/war-and-peace/
http://www.historyofwar.org/
http://exploringafrica.matrix.msu.edu/
https://goo.gl/kDy2mJ
https://goo.gl/JDC9kj
https://goo.gl/XnK78L
https://goo.gl/K9EsrM
http://www.selfishmother.com

V textu použity ilustrační fotografie.