Před více než čtyřiceti lety americký president Richard Milhous Nixon prohlásil užívání drog za veřejného nepřítele číslo jedna, čímž rozpoutal nevídanou globální kampaň „Válka proti drogám“. Dnes už máme dostatečné množství dat, abychom mohli zhodnotit tuto skutečnost. 

Ilustrační obrázek

Následující text není vhodný pro slabé povahy.


Válka proti drogám je obrovským selháním s devastujícími a nezamýšlenými následky. Vedla k obrovskému nárůstu vězňů ve Spojených státech, korupci, politické destabilizaci, násilí rozšířenému do Latinské Ameriky, Asie i Afriky a systematickému porušování lidských práv napříč celým světem. Životy miliony lidí byly touto válkou negativně ovlivněny. Miliardami dolarů bylo plýtváno každý rok, a to vše zapříčinilo vytvoření mocných drogových kartelů. Prioritní cíl „Války proti drogám“ bylo osvobodit svět od drog. Avšak tato idea se zdá nedosažitelnější než kdykoliv předtím.

 

Jak k něčemu takovému mohlo dojít?

Hlavní mottem výše zmíněné kampaně je: žádné drogy = žádné problémy. Proto téměř veškeré snahy v posledních desetiletích byly zaměřeny na snížení produkce drog a uvěznění pašeráků a dealerů. To ovšem ignoruje základní pravidlo obchodu, kterým je vztah mezi nabídkou a poptávkou. Pokud snížíte nabídku na úkor poptávky, cena požadovaného produktu půjde strmě nahoru. Za normálních okolností by to znamenalo snížení prodeje, ne však u drog. Samotný trh s drogami se neřídí na základě jejich cen, a proto budou konzumovány de facto neustále. Jediným důsledkem, resp. efektem je nárůst produkce a rekrutování nových pašeráků pro zajištění optimální dostupnosti. Ve své podstatě se jedná o balonový efekt Zdroj. Při snížení produkce nebo přerušení zásobovací trasy se konečné množství pro cílového zákazníka nijak nesníží..

Ilustrační obrázek 2


Perfektním příkladem je pervitin. Americká vláda se pokusila zastavit jeho produkci přísnou regulací chemikálií, které jsou používány při výrobě této drogy. To přinutilo velké firmy skončit s jejich podnikáním. Nezamýšleným vyústěním byl vznik tisíců malých varen, které zpravidla v malých městech a venkovských komunitách začaly vyrábět drogu za použití neregulovaných chemikálií. Některé státy USA proto chtěly snížit zásoby „domácího“ pervitinu ještě větší regulací výchozích komponent, což mělo drasticky snížit počet těchto malých operací. Množství drogy na trhu se ovšem nesnížilo, protože mexické drogové kartely okamžitě spustily velkou produkční kampaň. Jejich produkty byly dokonce lepší než konkurenční americké, a navíc měly dlouholeté zkušenosti s pašováním. Je nutno si přiznat, že veškeré vládní snažení akorát vyprodukovalo drogy čistší, silnější a kvantita se také nesnížila, spíše naopak. Rozpočet činil téměř 30 miliard.


Tuto válku pravděpodobně nelze vyhrát snahou o pouhé snížení množství drog na trhu. Efektivita americké DEA (Drug enforcement agency) v zastavování přílivu drog do USA je nižší než 1 %. Pro mnoho nezletilých je velmi jednoduché získat drogy. Zákaz jejich užívání může některé lidi sice odradit, ale zároveň jsou způsobeny obrovské škody vůči společnosti jako celku. Mnoho problémů, které si spojujeme s jejich distribucí, je vlastně způsobených válkou proti nim. Uveďme jeden příklad za všechny; kdy zakázané ovoce chutná nejlépe. To stejné se dělo během alkoholové prohibice, což vedlo ke zvýšené konzumaci alkoholu. Drogová prohibice vedla i ke zvýšení násilí a vražd po celém světě. Gangy a kartely nemají přístup k právnímu systému, který by urovnal jejich spory, proto se uchylují k násilí. To vede k systematicky narůstající brutalitě. Podle některých zdrojů je počet vražd v Americe o 25-75 % vyšší právě kvůli antidrogové kampani. Jen mezi lety 2007 až 2017 bylo v Mexiku zavražděno přibližně 200 000 lidí. To je větší počet než ve válečných zónách Afghánistánu a Iráku za stejné časové období.

Ilustrační obrázek 3 - Masakr mezi drogovými gangy


Kde však válka proti drogám může nejvíce uškodit na společnosti, je uvěznění pachatelů nenásilných drogových činů. USA jako jedna z hlavních sil v boji proti drogám má 5 % světové populace, ale 25 % vězňů z celého světa. Na vině jsou přísné tresty a vysoké minimální sazby odsouzených. Vězeňský systém ve Spojených státech je jedním z nejhorších v napravování vězňů a jejich začleňování zpět do společnosti Zdroj.

Ilustrační obrázek 4 - Masakr mezi drogovými gangy


Existuje vůbec nějaká jiná možnost, jak bojovat proti užívání drog?


V devadesátých letech minulého století, se Švýcarsko potýkalo se zdravotní krizí způsobenou užíváním heroinu. Počet onemocnění HIV stoupal raketovou rychlostí a pouliční zločiny začaly být nepřehlédnutelným problémem. Švýcarské úřady vyzkoušely novou strategii založenou na snižování škod. Otevřely zdarma přístupná heroinová centra, kde závislí mohou být léčeni a hospitalizováni. Lidé zde dokonce dostávají heroin vysoké kvality zdarma. Spolu s ním dostanou čisté jehly a přístup k bezpečným aplikačním místnostem, sprchám, postelím a lékařskému dohledu. Sociální pracovníci jim pomohou najít bydlení a vyrovnat se s ostatními sociálními problémy v jejich životech. Výsledkem bylo obrovské snížení zločinů spojovaných s drogami, a navíc dvě třetiny „závisláků“ dostaly normální práci, protože pro ně nově vznikla možnost investovat do svého zdraví namísto závislosti. V současné době více než 70 % všech závislých na heroinu ve Švýcarsku podstupuje léčbu. Počet nakažených HIV se drasticky snížil. Smrt předávkovaných klesla o 50 % a prostituce spojená s drogami stejně jako míra zločinnosti jsou na ústupu.


Na základě případů ze Švýcarska se zdá, že existují metody, které jsou nejenom levnější, ale také opravdu fungují a nevytváří jiné problémy. Drogová prohibice dala vzniknout systému, který potlačuje lidská práva, stojí obrovské sumy peněz a způsobuje utrpení mnoha lidem při pronásledování nedosažitelného cíle. Po 40 letech bojů je konečně čas ukončit „Válku proti drogám“ a posunout se k něčemu lepšímu.

 

 


V textu použity ilustrační fotografie.

Zdroje:
Nixon on the war on drugs: http://bit.ly/1QRJcZ7
Balonoví efekt vsvětlení: http://bit.ly/1SfnP3b
The Economics Behind War on Drugs: http://bit.ly/1VOJiPk
World Drug Report: http://bit.ly/1QY97NU
Světová zásoba drog: http://bit.ly/1OLXq6

Čtyři pilíře drogové strategie : http://bit.ly/1Qkhh0y
Mexiko válka proti drogám: https://goo.gl/q9Y5Gk