Teroristické organizace obvykle prezentují široké spektrum cílů, kterých chtějí dosáhnout. S notným zjednodušením můžeme cíle rozdělit na primární a sekundární. Zatímco primární cíle bývají víceméně nerealizovatelné, tudíž příliš ambiciozní až snové, tak ty sekundární se zaobírají reálnějšími ambicemi. Hamás vede boj proti Izraeli a usiluje o jeho zničení. Primární cíl zničit Izrael nebude, se vší pravděpodobností, nikdy naplněn. Sekundární cíl zajistit pro Palestinu územní výhody, odplatu a budoucí existenci samotné organizace reálné je.

Některé cíle se stávají spíše ideologickými báchorkami (vytvoření chalifátu a jiné), které pomahají definovat skupinu. Ideologické cíle jsou odtrženy od reality, zatímco politické cíle jsou často postaveny na potřebách lidu, statistikách a datech. Má ale terorismus kýžený efekt? Dá se jeho použitím dosáhnout vytyčených cílů? Odpověď je nesnadná a nejasná. Z logického pohledu je zjevné, že pokud by terorismus nefungoval, nebyl by tak hojně používán. Nicméně, může být používán jako zoufalý boj a leckdy jako poslední možnost v nerovnému boji proti silnějšímu soupeři. Teroristické organizace výjimečně dosahují požadovaných cílů. Na druhou stranu dosahují dílčích strategických a taktických vítězství!

Profesor politických věd Robert Pape, na Univerzitě v Chicagu, se zabýval efektivitou sebevražedných útoků. Došel k závěru, že sebevražedné útoky páchané proti demokracii mají mnohem větší šanci ovlivňovat tamní politiku [1]. Výzkum Erica Goulda a Estebana Klora z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě toto potvrzují. Zjistili, že teroristické útoky ovlivňují veřejné mínění v otázce arabsko-izraelského konfliktu a izraelští občané jsou tak více ochotní poskytovat ústupky [2]. Doktorka politických věd Jakana Thomas ve svém výzkumu nazvaném „Jak vlády reagují na terorismus v občanské válce“ analyzovala africké občanské konflikty mezi lety 1989-2010. Povstaleckým skupinám, podle jejího závěru, roste šance s počtem teroristických útoků účastnit se vyjednávání a dočkat se tak i více ústupků [3].

Dr. Max Abrahms, z Northeastern University v Bostonu, je jiného názoru. Soustředil svůj výzkum na 28 teroristických skupin v období let 2001-2006. Přišel se závěrem, že vybrané skupiny dosáhly pouze sedmi procent ze všech svých politických cílů [4]. Neúspěšnost koncepce terorismu potvrzuje i profesorka Audrey Kurth Cronin. Její výzkum byl zaměřen na průměrnou dobu existence teroristické organizace. V průměru je životnost pouze 5-9 let [5]. Nutno podotknout, že obě skupiny mají své kritiky. Názorové tábory se navzájem kritizují za nevhodný vzorek zkoumání, samotné pojetí terorismu autorů, či nedostatečné empirické důkazy.

Neexistuje měřítko efektivity terorismu. Můžeme počítat materiální škody v částkách, ztrátách na životech v číslech a pociťovat nárůst strachu veřejnosti. To nejmenší, co může násilí na civilním obyvatelstvu způsobit, je přilákání pozornosti médií a pozastavení započatých mírových procesů. Částečná strategická a taktická vítězství byla bezesporu zaznamenána. V jednotlivých konfliktech terorismus docílil plného strategického vítězství v minimální míře.

Funguje terorismus, protože mu to umožňujeme? S každým zmařeným útokem a zneškodněnou buňkou dostáváme pocit vítězství, dokud nedojde k dalšímu úderu. Husté mediální pokrytí pomalu přikrmuje atmosféru strachu a leckdy neomalené výroky státníků příliš nepomáhají. Nemělo by být důležitější přestat s počítáním mrtvých teroristů a začít se soustředit na místa, kde vznikají noví? Vězení, chudinské čtvrtě, různé náboženské skupiny, útrapy dlouho trvajících konfliktů apod. jsou nekonečným rybníkem možné radikalizace.

První díl seriálu TERORISMUS
Druhý díl seriálu TERORISMUS
Třetí díl seriálu TERORISMUS

 

Zdroje:

[1] PAPE, R. Anthony. Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism. New York: Random House Trade Paperbacks, 2006.

[2] OXFORD ACADEMIC. Does Terrorism Work? [online], [cit. 9.2.2018]. Dostupné z: qje.oxfordjournals.org/content/125/4/1459.abstract

[3] WILEY ONLINE LIBRARY. Rewarding Bad Behavior: How Governments Respond to Terrorism in Civil War [online], [cit. 9.2.2018]. Dostupné z: onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ajps.12113/full

[4] MIT PRESS JOURNALS. Why Terrorism Does Not Work. [online], [cit. 8.2.2018]. Dostupné z: www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/isec.2006.31.2.42

[5] CRONIN, A. Kurth. How terrorism ends: understanding the decline and demise of terrorist campaigns. New Jersey: Princeton University Press, 2009.