MENA je anglický akronym pro Middle East and North Africa čili region Blízkého Východu a Severní Afriky. Do výběru zemí bývá občas zařazován i Súdán. Po arabském jaru je tento region díky několika probíhajícím občanským válkám vysoce nestabilní. V této sérii se podíváme na problematické oblasti, státy a procesy, které byly nastartovány událostmi arabského jara.

M.1.png

Majoritní část regionu MENA je muslimská, tvoří ji 91,2% populace. Co do počtu je odhadována na 315 milionů, což tvoří zhruba 23% světové populace muslimů [1]. Pokud bychom započítali i Turecko s Íránem, dostaneme se na 29,3% z celkového počtu muslimů žijících na této planetě. Největší populace muslimů žije zejména v Indonésii, Indii, Bangladéši, Pákistánu a v Nigérii. Ty tvoří téměř poloviční část (48,5%) muslimské populace [2].

Navzdory „změnám“, které přineslo arabské jaro se nedostalo zemím velkého progresu. Systémová korupce v autokratických režimech a porušování lidských práv stále zabraňují rozvoji. Většina zemí regionu MENA se dle Transparency International Corruption Perceptions Index v roce 2016 umístila pod hranicí 50 bodů. Tyto statistiky se od minulého průzkumu zhoršily. Jen pro srovnání, Česká republika se v roce 2016 umístila na 47. místě s 55 body [3]. Země, které jsou v průzkumu ohodnoceny vyššími číselnými hodnotami tíhnou k větší svobodě žurnalistů, soudnictví a k lepšímu přístupu k informacím.

M.3.jpg

Etnická a náboženská mnohočetnost je podněcujícím faktorem konfliktů. Země s velkým počtem etnických skupin, jako je např. Irák se po pádu diktátora rozvolnila do chaosu. Je v možnostích demokracie udržet pořádek v tak diverzifikovaných oblastech? Zdá se, že odstranění tamního vládnoucího systému vede k další a ještě větší katastrofě. Níže v článku je etnická a kmenová mapa Iráku. Na nich můžeme pozorovat diverzitu obyvatelstva.

M.4.png

M.5.jpg

Země, jak můžeme vidět, je rozdělena jednak etnicky, ale i nábožensky a kmenově. Meziskupinová nenávist může být v případě potřeby snadno rozdmýchána. Startovací procesy a motivace jsou různé. Někdy je nenávist rozdmýchána uměle a účelně, nejčastěji z vnějšku. Země se tak dostane do potíží a je náchylnější k nevýhodným ústupkům a jednáním s ostatními státními aktéry. Jindy může být startérem historická zkušenost, kdy některé skupiny (a je jedno jestli minority nebo majority) byly utlačovány a omezovány na právech. Nicméně, zkušenosti hovoří jasně. Odstranění diktátora a nastolení demokracie západního typu na Blízkém východě zatím nefunguje.

Zdroje:

PEW FORUM. Mapping the global Muslim population [online], [cit.16.2.2017]. Dostupné z: http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population10/

CIA GOV. [online], [cit.16.2.2017]. Dostupné z: https://www.cia.gov/index.html

TRANSPARENCY INTERNATIONAL. World map and country results [online], [cit.16.2.2017]. Dostupné z: https://www.transparency.cz/wp-content/uploads/CPI-2016-World-Map-And-Country-Results.pdf