Vlna protestů, označovaná jako arabské jaro, dala do pohybu sled událostí, které zprvu otřásly samotným regionem a později celým světem. Situace se vyostřila do proxy konfliktů tamních velkých aktérů a mezinárodních intervencí v rozvrácených státech. Průběh v jednotlivých zemích můžeme sledovat na interaktivní mapě níže v článku.

Tzv. arabskému jaru vdechly život události odstartované v Tunisku. Mladý prodavač se protestně upálil před policejní stanicí poté, co mu byl již poněkolikáté zabaven vůz s ovocem a zeleninou. Tunisané vyšli do ulic a vyjádřili nesouhlas režimu. Do ledna příštího roku se demonstracemi "inspirovalo" dalších šest zemí. Upálení jednoho mladého muže vedlo k vzedmutí touhy po svobodnějším režimu a lepších životních podmínkách téměř po celé šíři regionu.


Zdroj čas. událostí: https://www.theguardian.com/world/interactive/2011/mar/22/middle-east-protest-interactive-timeline, [online], [cit. 19.3.2018]. 

První díl: Region MENA - Middle East and North Africa Díl.I