Zakrýt devastační poranění končetin po přejetí vlakem nebo zranění pilou jsou jen střípky s čím se dnešní mikrochirurgie (úspěšně) potýká.

 

Robotické operativní nástroje - neuroarm

Než se dostaneme k zázrakům medicíny, malá vsuvka z historie:

Vůbec první mikrochirurgická operace s použitím mikroskopu byla popsána v roce 1960 chirurgem Julesem Jacobsonem v USA. První úspěšná replantace proběhla pár let na to, kdy se podařilo přišít ucho králíkovi. Cévy byly menší než 1mm, podobné těm lidským. Brzy na to se začala využívat v širším spektru. Vedle odstraňování nádorů dnes strhává pozornost především oprava lidského těla a navrácení funkcí tkáním spojením přetnutých nervů a cév.

 Nejčastěji provádenými výkony jsou:

  • Replantace - nejviditelnější zázrak chirurgie

V případě ztráty prstu, ruky nebo nohy je smozřejmností zaškrcení rány a zastavení krvácení. Amputovaná končetina je zabalena do sterilní gázy, vložena do igelitového sáčku a umístěna do chladu, tak dojde k zachování tkání. Aby tkáň neodumřela nesmí být uložena přímo na led. 

Končetiny mohou být připojeny až do 4 dnů po amputaci, pokud jsou chlazeny. V pokojové teplotě je životnost tkání však 6 až 12 h. Pro úspěch je důležitý následný čistý řez cév a zkracuje se i kost, aby cévy atd. nebyly příliš napnuté a dobře se sešívaly. Začíná se cévami pro obnovení oběhu, následují šlachy, nervy a měkké tkáně.

Hezké video, jak se sešívají dva konce cévy k sobě zde

 

  • Transplantace

V některých případech nelze amputovanou část těla znovu připojit nebo je tkáň příliš porušena. V těchto případech přichází transplantace, která může být i ze stejného těla. Např. část žebra spolu s krevním zásobením může být použit pro rekonstrukci kostí obličeje a čelisti. Neuvěřitelně pokročila i transplantace cizích orgánů jako je srdce, plíce nebo játra.

 

  • Free-tissue transfers

Přenos tkání v případech, kdy kůže není schopna se plně zregenerovat a zcelit ránu po popálení, odstranění části tkáně s rakovinným nádorem aj. Tkáně, které mohou být mikrochirurgicky přeneseny jsou svaly, tuk, kůže, kosti nebo střeva.

Přes 100 těchto operací podstoupil jeden z novodobých hrdinů, Merlin German, který byl popálen výbušninou na 97% těla. 

Péče po výkonu

Nejdůležitější je znovu nastartování proudění krve, což se kontroluje několika způsoby. Jedním z nich je Dopplerův ultrazvuk, který pomocí vysokofrekvenčních vln hodnotí tok krve. Dále např. pulzní oximetr pro měření množství kyslíku v krvi.

File:Needle through hair.jpg

Jehla procházející skrz vlas

Pár zajímavých čísel navíc

Chirurgické šicí nitě mají průměr od 0,3 do 0,001 mm. V ohledu na druh operace se používají různé jehly menších rozměrů než 0,15 mm. Artérie v průměru 1 mm vyžadují obyvkle 5 až 8 stehů; žíly stejného průměru 7 až 10.

Další informace a galerie s rozdíly po zhojení z operace najdete zde

 

Zdroj/source

http://www.surgeryencyclopedia.com/La-Pa/Microsurgery.html

http://health.howstuffworks.com/medicine/can-body-parts-be-reattached2.htm