Vedle zlomenin tu máme poškození měkkých tkání - svalů, vazů, šlach apod. Jak vypadají taková poranění u hrudní stěny?

Simulace v tréninkovém centru

          Tupá poranění
Jedná se o trauma hrudní stěny, kdy nedošlo k poškození kožního krytu. Nejčastěji k tomuto typu poranění dochází působením tlakových sil nebo nárazu na hrudník. Rozsah je závislý na druhu, době trvání, síle nárazu atd. Nejčastější klinickou jednotkou je kontuze hrudní stěny, popř. komoce (otřes) hrudníku, která je způsobená krátkým prudkým nárazem. Dále stlačení (komprese) hrudníku je zapříčiněno zasypáním, ušlapáním, přejetím.

Klinické příznaky
U kontuze dominuje bolest příslušné partie hrudníku, zvýrazňuje se při pohybu, dýchání a kašli, dále pak dušnost a lokální změny (exkoriace, hematomy atd.).

Při otřesu má pacient pocit vyraženého dechu, obvykle to po krátké chvilce odezní, ale může to přejít až do zástavy oběhu vlivem vagotonní reakce.

U komprese závisí na délce a síle působení vnější síly. Důležitou roli zde sehrávají tlakové síly, které mohou v nejhorších případech způsobit poranění plic, srdce, velkých cév. Součástí sympatologie je tzv. syndrom modré masky (traumatická asfyxie)

Diagnostika
- klinické vyšetření, krevní plyny, RTG (srdce + plíce), CT, USG, laboratorní vyšetření (KO)

Terapie
- tlumení bolesti, oxygenoterapie, podpora vykašlávání; u závažných traumat monitorace krevních plynů, ff a UPV


          Otevřená poranění
Jednoduše se jedná o přítomnost otevřené rány na hrudníku. Jsou to poranění, která vznikají působením ostrého předmětu, nejčastěji chladné zbraně nebo vystřeleného projektilu.

Klinické příznaky
Na hrudní stěně je patrná otevřená rána. Stav závisí na závažnosti poranění (u nepenetrujících por. nebývá příliš alterován). Přítomen emfyzém, zvukové fenomény průchodu vzduchu s krvácením jsou jasné známky penetrace. Penetrující poranění je často spojené s nitrohrudním traumatem (pneumothorax, hemothorax nebo kombinace). Více se dozvíte zde

Další článek o jehlové torakostomii využitelné CLS při tenzním pneumothoraxu zde

 

 

 

Obrázek: britannica.com