Hlavním tématem bývají oprávněně různé kazuistiky, jak ale vlastně při hromadných neštěstích a katastrofách třídit raněné a provádět traumatologické plánování? Samotná triage vychází z válečné medicíny, tak čtěte dál.

 Triage značení

Při hromadném výskytu raněných musíme na první místo celého léčebného procesu postavit třídění (triage), které rozdělí postižené podle druhu a závažnosti poranění, prognózy a skýtá předpoklad přežití nebo minimalizace následků při přiměřeně včasném poskytnutí odborné první pomoci, případně definitivní léčby.

Historická vsuvka na začátekTriage - z fr. prosít, procedit. Třídící postup vychází z válečné medicíny a za jednoho ze zakladatelů lze považovat ruského chirurga Nikolaje Ivanoviče Pirogova (1810-1881). Další z významných jmen, Dominic Jean Larrey, hlavní chirurg Napoleonovy armády, měl však také svůj významný podíl na vývoji válečné medicíny.

Wounded Triage France WWI

Metoda START (Simple Triage and Rapid Treatment – Snadné Třídění a Rychlá Terapie)

Toto základní třídění lze použít v první fázi záchranné akce, kde ještě nejsou přítomni zdravotníci. V tomto případě hovoříme o prvotním laickém třídění. V této době lze v krátké době rozdělit zraněné na mrtvé, lehce zraněné a ostatní a provádět základní život zachraňující výkony: uvolnění dýchacích cest, zevní srdeční masáž, zastavení masivního, život ohrožujícího krvácení a polohování a usnadnit a urychlit zdravotnickým skupinám odborné zdravotnické třídění, na které navazuje poskytování neodkladné pomoci a transport do příslušných zdravotnických zařízení, kde se na příjmovém oddělení provádí tzv. nemocniční třídění.

Principem metody START je odhad a označení závažnosti poranění a stanovení pořadí k transportu z nebezpečné zóny podle štítku příslušné barvy doplněné číslicí (1,2,3,4 popř. symbolem), který je přidělen každé oběti. Oběti se třídí do čtyř skupin. Nejprve se určí oběti do skupiny č. 3, pak do ostatních skupin.

triage tagging

Postup pro zatřídění obětí do skupin:
a) č. 3 - zelená (samostatný odchod ze zóny nebo se vzájemnou pomocí); lehce ranění, čekají, možná laická PP (popáleniny do 15% dospělí, nekomplikované zlomeniny, zhmožděniny, lehké úrazy hlavy)
b) č. 4 - černá (mrtví, poranění neslučitelné se životem), označí se a ponechají na místě nálezu

c) č. 1 - červená (neodkladná první pomoc a přednostní transport)
I. zhodnotí se stav dýchání, prokrvení a vědomí
II. zranění jsou v kritickém stavu (těžké zevní krvácení, poruchy dechu, přetlakový pneumothorax, závažná kraniocerebrální poranění s poruchou vědomí, ...), mohou přežít jenom tehdy, dostanou-li neodkladnou první pomoc; provedení život zachraňujících úkonů v nejkratším možném čase (zastavení masivního krvácení, zprůchodnění dýchacích cest záklonem hlavy), potom jsou určeni k přednostnímu transportu

d) č. 2 - žlutá (neodkladná první pomoc a transport až po č. 1)
I. zhodnotí se úroveň dechu, úroveň prokrvení a vědomí (např. zavřené zlomeniny kostí a poranění kloubů, poranění oka, popáleniny 15 - 30% dospělí, rozsáhlejší poranění měkkých tkání) - transport k odložitelnému ošetření

II. zranění nejsou v kritickém stavu (dechově i oběhově stabilní) a nevyžadující okamžitý transport, přežití raněných je velmi reálné, bude-li poskytnuta odborná pomoc do 1 hodiny od vzniku poranění; (úraz břicha a hrudníku, susp. vnitřní krvácení, poranění páteře s neurologickým deficitem, otevřené zlomeniny kostí, ...) - přednostní transport k časnému ošetření

Přednostně jsou přinášeni k lékařskému přetřídění pacienti s první prioritou, tj. červenou (selhávající vitální funkce), následně jsou přinášeni pacienti s druhou prioritou, tj. žlutou (imobilní) a na konec pacienti, kteří mají třetí prioritu, tj. zelenou (soběstační). Pacienti označení jako černí (mrtví) jsou ponecháni na místě nálezu.

V nemocnici probíhá sekundární pokročilé třídění sestrou či lékařem.

Třídící skupina
- Třídící skupiny vyhledávají postižené osoby v místě MU s hromadným postižením osob a provádějí jejich třídění
- K třídění postižených osob se přistoupí v případě, kdy je významný nepoměr mezi počty postižených osob a zasahujících zdravotnických pracovníků
- Tam kde je to možné, provádí se lékařské třídění přímo na ploše zásahu v terénu. Tam kde to možné není (nebezpečí, nepřístupnost, rozsah), určí pořadí odsunu z plochy zásahu HZS metodou START a lékařské přetřídění se provádí ihned na vstupu do obvaziště (PNP).

 

Proškolení třídící pracovníci musí znát tyto hodnotící kritéria vitálních funkcí:

- jako poruchu vědomí hodnotíme stav pacienta, jestliže nereaguje na hlasité oslovení

- jako nedostatečné hodnotíme dýchaní pacienta, jestliže i po úpravě polohy dýchacích cest, je dechová frekvence: o u dospělého pod 10 či nad 30/min o u dítěte do 8 let pod 15 či nad 40/min o u dítěte do 1 roku pod 20 či nad 50/min

- jako nedostatečný hodnotíme oběh, jestliže: o nehmatáme pulzaci na a. radialis o nedojde do 2 sekund k opětovnému kapilárnímu naplnění nehtového lůžka po jeho předchozím stlačení.

Obr3 Visacka

Ilustrační foto

Třídící a identifikační karta
Při třídění postižených osob se k jejich rychlé identifikaci a stanovení pracovní diagnózy jejich zdravotního stavu používá třídící a identifikační karta (TIK). Jednotná karta pro území celé republiky je důležitým předpokladem jednotného postupu pracovníků zdravotnické záchranné služby při řešení mimořádných událostí s hromadným postižením zdraví (HPZ). Zajistí bezproblémovou interoperabilitu záchranných týmů různých krajů při společném zásahu.
V každém vozidle ZZS – 25 ks třídících karet, lihový fix a tvrdá psací podložka, část třídící s vyznačením priority ošetření a priority odsunu pacienta, část ošetřovací, která zachycuje informaci o provedených léčebných opatřeních.
TIK obsahuje:
- jedinečné registrační číslo pacienta
- stupeň naléhavosti ošetření pacienta (barevné rozlišení)
- čas vytřídění pacienta a čas předání pacienta odsunovému prostředku
- pracovní diagnózu
- druh transportu
- čas předání pacienta odsunovému prostředku

- stav životně důležitých funkcí (GCS, krevní tlak a pulsová a dechová frekvence a graficky znázorněná lokalizace poranění)
- záznam léčby – podané léčivé přípravky, popřípadě dekontaminace
- stupeň naléhavosti odsunu.

 

 

 

 

Ilustrace: ZnačeníTriage France WW1, Triage Tagging, Visačka

Zdroj: Triage unob.cz, Vyhláška o ZZS 240/2012 Sb.TIK - visačka