Tourniquety nejsou novinkou, ale mohou být zastřeny mnoha mýty a dogmaty...

TQ


Chyba č. 1
Použití TQ jako poslední možnosti, až když selžou všechny ostatní .

Chyba č. 2
Umístění TQ příliš blízko rány.

Chyba č. 3
Vytvoření improvizovaného TQ pomocí pásku, oděvu apod. bez použití vratidla.

Chyba č. 4
Nezakrytí rány po aplikaci TQ.

Chyba č. 5
Neúplné utažení TQ před zaškrcením vratidlem.

SAM 

SAM XT TQ

Chyba č. 6
Nedostatečné zajištění utaženého TQ.

Chyba č. 7
Aplikace TQ na klouby nebo přes předměty v kapsách.

Chyba č. 8
Neaplikování TQ vodorovně, ale šikmo.

Chyba č. 9
Nepřipravenost vybavení; TQ není snadno pohotově dostupný.

Chyba č. 10
Přerušované uvolňování naloženého TQ, aby byl zajištěn tok krve do tkání.

 CAT

C.A.T. TQ

A s čím se nejčastěji setkáváte vy? Podělte se s námi.

Původní článek zde