Jedinečná konference pro veřejnost o výběru zbraní

Dne 11. června se konala v prostorách kulturního střediska Medium konference, která nesla podtitul První zbraň. Na konferenci se sešlo okolo 50 posluchačů, kteří se zúčastnili několika přednášek a praktických ukázek. Tyto přednášky byly vedeny specialisty, ať buď z Armády ČR, nebo z řad zkušených střelců a správců střelnic, kteří chtěli předat své bohaté zkušenosti se zbraněmi širší veřejnosti.

Celou konferenci odstartovala přednáška vojenského instruktora s názvem „Alternativní prostředky k sebeobraně“, kde se mohli posluchači dozvědět o možnostech jiných obranných prostředků, než jsou pouze zbraně. Kapitán PhDr. Jaroslav Žďára uvedl posluchače do historie a vývoje zbraní a hned po něm se slova ujal Jaroslav Vaněk, který posluchačům objasnil všechny náležitosti, které k pořízení zbrojního průkazu patři.

Zástupci střelnice Corrado se postarali praktickou ukáku zbraní, a především se věnovali tématu dle čeho a jak, by si měl začínající střelec vybírat svoji první zbaň. Celá konference byla zakončena přednáškou Jana Hálka, který se věnoval tématice skrytého nošení zbraně a výběrem zbraně pro sebeobranu. ku zbraní, a především se věnovali tématu dle čeho a jak, by si měl začínající střelec vybírat svoji první zbraň. Celá konference byla zakončena přednáškou Jana Hálka, který se věnoval tématice skrytého nošení zbraně a výběrem zbraně pro sebeobranu.

Kromě účastníků konference a zajímavých přednášejících jsme měli také to štěstí, že se konference zúčastnili například zástupci LEX k jejichž aktivitám se přikláníme. 

Během celodenního programu měli návštěvníci konference příležitost si prohlédnout nejrůznější typy zbraní, které poskytla ostravská střelnice Corrado,
zapojit se do diskuze s přednášejícími, nebo se pouze občerstvit u usměvavých hostesek.

Celá konference se nesla i přes vážné téma v uvolněném duchu, díky přístupu nejen posluchačů, ale i přednášejících, kteří svoje
přednášky dokázali doplnit o zajímavé příběhy a své vlastní pocity a zkušenosti.
 

Pokud si chcete prohlédnout další fotografie, případně prezentace z celé konference nebo se dozvědět o činnostech Via
Protect více, určitě navštivt naše facebookové stránky, Via Protect.

 

 

Tímto chceme také poděkovat všem, kteří naši událost sdíleli a podporuji osvětu správného zacházení s jakýmikoliv zbraněmi.