Urgentní medicína ve čtvrtek 15. února ovládla na dva dny Plzeň. V kongresovém centru Parkhotelu se konal již sedmý ročník Plzeňských dnů urgentní medicíny s účastí kolem 300 návštěvníků. A co kongres přinesl?

28235995 1994219687303278 67258481 n

Rozepsat se o všech obsahově zajímavých přednáškách by bylo na dlouhé čtení, a proto zmíním primárně tématické bloky s komentářem MUDr. Ing. Robina Šína, MBA, náměstka ředitele pro zdravotní péči ZZS PK a také hlavním organizátorem celé akce.

Dvoudenní konference začala přednáškami na téma Akutní dětský pacient, kde jsme se mohli dozvědět např. jak na resuscitaci novorozence v přednášce Newborn Life Support. Následoval blok Medicína katastrof, která je poslední dobou stále více aktuální.

Samostatně chci upozornit na zdravotnicko-právní zaměření konference, obsažena byla totiž témata od porušování práv dítěte až po otázku postupů non lege artis u traumatických pacientů. ,,Mnoho zdravotnických pracovníků při výkonu svého povolání ignoruje právní souvislosti. Chceme upozorňovat i v průběhu dalších ročníků na právní rizika poskytování neodkladné péče. V příštím roce bude na konferenci samostatný blok právní a soudně-lékařské problematiky.'' dodal MUDr. Robin Šín.

Odpoledne dominovala přítomnost AČR v zastoupení Agentury vojenského zdravotnictví. Ačkoliv si to ne každý uvědomuje, i Armáda České republiky vyčleňuje prostředky ve prospěch IZS. Od vysoce virulentních nákaz přes způsob šíření infekčních nemocí jsme se dostali až k multirezistentní tuberkulóze.

28308345 1994219657303281 2002677376 n

Na vojenské zdravotnictví navázal i workshop Taktická medicína v prostředí PNP - TECC, kde byly Bc. Michalem Motyčkou ze ZZS HMP a organizátorem MEDCUPU představeny postupy implementované z bojové medicíny do té civilní. MUDr. Robin Šín k tomu dodává: ,,Od armády se můžeme hodně učit. Asi to nevyzní dobře, ale kvůli válečným konfliktům se civilní zdravotnictví hodně učí. A to hlavně my v terénu při poskytování neodkladné péče aplikujeme mnohé původně vojensky zdravotnické postupy. Problematika vysoce nakažlivých nemocí po ústupu epidemie eboly zase zapadla do pozadí, a proto jsme chtěli na toto upozornit samostatně vyčleněnými přednáškami. Jsem rád za spolupráci s odborníky z Těchonína." (V Těchoníně sídlí Odbor biologické ochrany AČR, pozn. redakce)

Před třemi workshopy byl poslední blok zaměřující se na závažná traumata.

28191174 1994219773969936 1109608621 n

Mezi dalšími workshopy byla Akutní thorakostomie v terénu, kde si zúčastnění mohli vyzkoušet, pod vedením MUDr. Davida Šmída, Ph.D. z Chirurgické kliniky FN Plzeň, thorakostomii na praseti. Poté následoval workshop i s praktickým cvičením Kanylace pupečníku v terénu, pod vedením MUDr. Martina Matase z Neonatologického oddělení FN Plzeň.

Druhý den konference završily přednášky o resuscitační péči a následovalo ukončení prostřednictvím zamyšlení se nad systémem vzdělávání aneb jakým směrem se urgentní medicína v současnosti ubírá.

Zajímalo nás, jak dlouho se taková konference plánuje a kolik lidí se na základních přípravách podílí. I na to jsem se zeptala MUDr. Robina Šína. ,,Již v dubnu loňského roku, tedy dva měsíce po konání šestého ročníku, jsme začali plánovat letošní konferenci. Byl určený termín a sestavený sedmičlenný organizační výbor. Konferenci připravujeme sami bez spolupráce se soukromými agenturami."

Do konce dubna bude upřesněn termín příštího, tedy osmého ročníku, této již legendární konference, které se účastní zdravotničtí záchranáři a specialisté na urgentní medicínu napříč celou republikou včetně těch zahraničních.

Děkujeme a vidíme se příští rok opět v Plzni!