Zdravotnický personál vyjádřil potřebu mít k dispozici produkt, který by shromažďoval důležité informace o systému Tactical Combat Casualty Care (TCCC/TC3) a optimalizoval je pro zařízení typu mobilních telefonů a tabletů. Ten samý zdravotnický personál požadoval, aby byly guidelines převedeny do algoritmického formátu. Hloubková revize TC3 guidelines nabídla možnost zahrnout do aktualizovaných postupů ,,lessons learned‘‘ za posledních 15 let konfliktů, které nebyly doposud do guidelines implementovány. Navrhované změny umožnily Defence Health Agency poskytovat zdravotnickému personálu informace šité na míru přes nově spuštěný web.

duchon - magazin.jpg

Poranění hrudníku má mnoho podob. V tomto článku si bereme na paškál pneumothorax, hemothorax a chylothorax.

Pneumothorax CT

Jedná se o komplexní poranění, většinou v rámci mnohočetných poraněních při traumatech. Skelet pánve bývá poraněn přerušením pánevního kruhu, samostatně jsou to zlomeniny acetabula.

pelvic binder

Urgentní péče o popáleniny v Prolonged Field Care aneb péče o raněné v delší době než jsme schopni je dopravit k lékařské pomoci. Ve vojenských podmínkách to může nastat poměrně snadno. V civilu se s takovou situací můžeme setkat při uvíznutí v horách nebo jiných krizových situacích. Takže lepší být připraven.

Fluid Resuscitaion - Via Protect

Zlomeniny žeber a riziko paradoxního dýchání v kostce.

Vlající hrudník anatomie