Fotky_ke_clanku.jpg

 

Co vše by mělo být v batohu každého bojového záchranáře?

A soldier in Afghanistan 001

 

          Onemocnění spojená s vysokými teplotami okolního vzduchu jsou kritickým faktorem u vojenského personálu, operujícího v prostředí s vysokými teplotami okolního vzduchu.  Takovéto teploty mohou ovlivnit kognitivní a fyzické výkony při déletrvajících misích.

 

 

 

Pro zvýšení míry Tento článek se zaměřuje na vysvětlení současných doporučení a guidelines pro provádění KPR a klade důraz na vědecké poznatky. Také se zmiňuje o nejčastějších chybách při poskytování KPR a proč by se jich zachránce měl vyvarovat.

 

  

 Hrudní krytí na bázi hydrogelu, které má velmi vysokou adhezi...

 

Aplikace nosních vzduchovodů u zraněných v bojovém a taktickém prostředí našla své opodstatnění a velmi rychle se implementovala do výcviku nezdravotnického personálu...